Presentasjon på FoU møte 5.11.2012

Mandag den 5.11 var vi bedt om å presentere pilotprosjektet i forbindelse med FoU samling med alle faglig ansatte. Presentasjonen gikk greit, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger etterpå.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s