Chuz Says:

Om kunstnerisk forskning

Det som driver kunstnerisk forskning er behovet for å forstå

Forsøke å formulere hvordan en uløselig forbindelse mellom vidt forskjellige ting/felt/materialer/form/følelser/ er mulig

Prinsippet som assosierer objekt med hukommelse, det levende med det ikke levende, frø med kunst. Forsøk å formulere dette.

For å forstå må man bruke forestillingsevne/fiksjon.

Reverie: a fantastic, visionary, or impractical idea

Maybe! As modifier and/or mediator, må alltid være tilstede. I kunstnerisk research betyr research å sette et maybe inn i virkeligheten. (Å være skeptisk til virkeligheten, stille spørsmål ved selvfølgeligheter, om å tvile)

En konstant veksling mellom virkeligheten, vår posisjon og handlinger, og samtidig være et annet sted, langt vekk i fantasien, i dagdrømmen

Dette handler om å påvirke og å være påvirket (godt tema!)

Tvilen er en dyd, som har evnen til å ta form som en dramaturgi innenfor en kontekst.

Notater er maybe tekst.

Selv om en kunstnerisk research ikke har en metode, så jobber man etter noen rettledende tema. Disse temaene kan kalles for intuisjoner.

Det er en stor forskjell på en intuisjon(tema) og en hypotese. En hypotese krever bevis. En intuisjon(tema) skaper et rom for refleksjon in kunstverket, og tolererer ikke bevis, men forventer en forståelse.

Å samtidig både skape og forklare  mange spørsmål og aspekt: materiens hukommelse, , forholdet mellom historiske og ahistoriske tider, antalle visdommer som inngår i en kunnskap, osv. En utstilling, et kunstverk kan skape en kognitiv situasjon slik at man klarer å fatte disse spørsmålene. Det er ikke mulig å komme fram til noen konklusjon

Oppbyggingen av AR kan sammenlignes med oppbyggningen av et krim plot. Man har et mysterie, og noen clues til å løse det. De forskjellige cluene har ikke nødvendigvis noe med hverandre å gjøre, men fører til at mysterie løses. Det er den som oppdager hintene som oppfatter at det er en forbindelse, og hvilken forbindelse det er. Alle fragmentene, hintene vil tilsammen avsløre en form for kunnskap om mysteriet, men de er ikke det samme som mysteriet. Clues= guiding themes, mysteri= AR

Den nye viktigheten av filosofi og de sosiale vitenskapene i samtidskunsten henger sammen med en essensiell oppdagelse:  kunst i dag er lokalisert i et rom som er unikt i sin tverrfaglige sammensettning av kunnskap, som ellers aldri vil forbindes.

Dette er likt Gaston Bacherlard påstand i Poetics of Space; prinsippet med  reverbrance: An echolike force.(etterdønninger?) Dette oppstår når årsaks-sammenhengens logikk forsvinner. Reverbrance er når tankens logikk og metode ikke har noe med hverandre å gjøre.

En tanke som kontstant skifter mellom forskjellige system, som veklser mellom det abstrakte og det konkrete. Ifl. Bachlard er dette den mentale funksjonen som bringer oss nærmest til det gåtefulle store rommet vi kaller dagdrømming.

Dagdrømming er en måte skaffe tilgang på et felt radikalt motsatt det kjente og det sosiale.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s